Pastorale zorg - Vrijzinnigen Heerde

Ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu!
Ga naar de inhoud

Pastorale zorg

Wie zijn wij
Pastorale zorg

Een belangrijk onderdeel van onze vereniging is: omzien naar elkaar. We lopen de deur niet plat,
maar we zijn een kleine vereniging, daardoor kennen we elkaar en weten we elkaar te vinden. Het
begint al bij een praatje op zondagmorgen, als we elkaar ontmoeten. En als er iets aan de hand is, of als
iemand niet in staat is om onze bijeenkomsten te bezoeken, dan zoeken we elkaar op.
Voor een goed gesprek is onze voorganger Jasper van der Horst altijd beschikbaar. Dat kan als er een
directe aanleiding is, bijvoorbeeld in een periode van ziekte of rouw. Het kan ook als een dergelijke
aanleiding er niet is. Het is altijd goed om met elkaar in gesprek te zijn over het leven, over wat mooi
is en wat moeilijk is. Vragen naar zin en betekenis heeft iedereen, soms aan de oppervlakte, soms
meer verborgen.
Het staat iedereen vrij om zelf contact op te nemen met onze voorganger. Voor eigen leden is hij
rechtstreeks beschikbaar. Ook niet-leden kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om bezoek van
hem te ontvangen, waarbij een vergoeding van zijn uren zal worden gevraagd.

Terug naar de inhoud