Over vrijzinnigheid - Vrijzinnigen Heerde

Ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu!
Ga naar de inhoud

Over vrijzinnigheid

Inspiratie
Over vrijzinnigheid

Hoe denkt een vrijzinnige over de bijbel?
De meesten zien dit boek als een mensenboek,
geschreven door mensen over mensen
Een boek om serieus te nemen, maar niet letterlijk

Wie was Jezus?
De zoon van God of een verlichte leraar?
We zien hem als een mens die met goddelijk inzicht
wees op de weg die wij moeten gaan naar ons innerlijk.
En wie of wat is God?
We weten het niet en doen niet luidkeels uitspraken over hem.
Wat geloof je als vrijzinnige dan wel?
Als vrijzinnige geloof je
dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is
die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren,
een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig
Als vrijzinnige geloof je ook
dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen
en dat rechtlijnigheid en starre standpunten
menselijkheid en waarheid in de weg staan.
Dat het leven een geheim is
dat ontzag en aandacht van je vraagt
en dat liefde alleen door mensen kan bestaan.

tekst: Johan de Wit
© 2023 Vrijzinnigen Heerde
Terug naar de inhoud