Lid worden? - Vrijzinnigen Heerde

Ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu!
Ga naar de inhoud

Lid worden?

Wie zijn wij
Lid worden?
Vriend of lid worden.
Iedereen kan lid of vriend van Vrijzinnigen Heerde worden.

Vriendschap
Als vriend van Vrijzinnigen Heerde steunt u onze geloofsgemeenschap, het culturele programma en helpt u Vrijzinnig Heerde als bijzondere, inspirerende locatie in Heerde in stand te houden. U bent welkom bij alle bijeenkomsten en activiteiten die in onze kerk plaatsvinden. Tevens ontvangt u de digitale nieuwsbrief en het blad Tweeluik.
De minimum bijdrage voor 2022 is € 80,- per persoon per jaar.
Het rekeningnummer is NL 39 RABO 03265 12 314. t.n.v. Penningmeester Vrijzinnigen Heerde.

Lidmaatschap
Als u lid wordt van Vrijzinnigen Heerde, wordt u tevens lid van de landelijke vereniging van Vrijzinnigen Nederland. Uw lidmaatschap kan bestaan naast een eventueel lidmaatschap van een ander kerkgenootschap omdat Vrijzinnig Heerde een vereniging is.
Met uw jaarlijkse contributie helpt u Vrijzinnigen Heerde in stand te houden.
U kunt een beroep doen op de pastorale zorg vanuit Vrijzinnigen Heerde en uiteraard bent u welkom bij alle bijeenkomsten en activiteiten die in onze kerk plaatsvinden.
Verder ontvangt u de digitale nieuwsbrief, het 2-maandelijkse blad “Tweeluik” en het kwartaalblad “Ruimte” van de landelijke vereniging.
De minimum bijdrage voor 2022 is:
€ 215,- voor individuele leden en
€ 310,- met partner.
Het rekeningnummer is NL 39 RABO 03265 12 314. t.n.v. Penningmeester Vrijzinnigen Heerde.

Tarief voor bijzondere diensten
Als tegemoetkoming in de kosten voor bijzondere diensten gelden de volgende tarieven:
Doopdienst : Kostenloos.
Huwelijksdienst : € 608,40 ( voorganger, koster, organist en huur Julianakerk inbegrepen)
Uitvaartdienst : € 608,40 ( voorganger, koster, organist en huur Julianakerk inbegrepen)
Indien u alleen van de diensten van onze voorganger wilt gebruikmaken: € 405,60.

De Julianakerk in Heerde is een prachtige, intieme locatie voor de bevestiging van huwelijken, het geven van (kamer) concerten, lezingen, uitvoeringen, recepties en andere bijeenkomsten.Ook voor uitvaartplechtigheden is de Julianakerk een fijne omgeving. Er zijn tot maximaal 90 zitplaatsen beschikbaar. De zaal is voorzien van een prima geluidsinstallatie, ringleiding, Yamaha piano en een door Flentrop gebouwd electro pneumatisch, goed onderhouden orgel
Terug naar de inhoud