Gespreksgroep - Vrijzinnigen Heerde

Ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu!
Ga naar de inhoud

Gespreksgroep

Activiteiten
Vrijzinnigen Heerde heeft een gespreksgroep, welke wordt geleid door onze voorganger, Jasper van der Horst. Deze groep komt vijf keer per jaar bij elkaar, meestal op een maandagmiddag, in de winterperiode (van oktober tot april). Ieder seizoen wordt een thema of een boek gekozen om
samen te bespreken. Ook niet-leden zijn van harte welkom om met ons mee te doen! Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris of de voorganger.

Voor komend seizoen zijn vijf data vastgesteld: 17 oktober, 28 november, 9 januari, 20 februari en 3 april.
We bespreken samen het nieuwste boek van Karen Armstrong, dat dit jaar is uitgekomen. Het is minder dik dan eerdere boeken die zij heeft geschreven en daardoor geschikt om te lezen en in vijf keer te bespreken. De titel luidt: De heilige natuur. Hoe we de relatie met onze natuurlijke omgeving kunnen herstellen.
Het is een veelzijdig boek, dat niet alleen gaat over klimaatverandering en over wat wij daaraan zouden kunnen doen. De inhoud is breder en dieper, over de relatie tussen mens en natuur en hoe daar in de menselijke geschiedenis mee is omgegaan. Het boek biedt een rondgang langs vele culturen en godsdiensten. Genoeg gespreksstof voor een aantal mooie middagen, waarbij het naast de inhoud er natuurlijk ook gaat om dat we elkaar ontmoeten.

De bijeenkomsten staan onder leiding van Jasper van der Horst.
De organisatie is in handen van Diet Bredenoord. Iedereen is van harte welkom, zowel oude als nieuwe deelnemers. Voor informatie en opgave: d.bredenoord@kpnmail.nl. Als je denkt: ik zou wel eens een keer willen kijken of de gespreksgroep iets voor mij is, kom dan gewoon een keer. Het gaat ook om de ontmoeting en het elkaar spreken en, ja ook, bevragen. Het boek vormt daarbij de leidraad.

© 2023 Vrijzinnigen Heerde
Terug naar de inhoud