Vrijzinnigen Heerde

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom op onze website. Via deze weg willen we u graag deelgenoot maken van alles wat zich binnen onze afdeling afspeelt.

Wie zijn wij? Vrijzinnigen Heerde is een vereniging van vrijzinnig denkende mensen welke elkaar ruimte geven om op eigen wijze te zoeken naar:
Religieuze beleving.
Spirituele bewustwording.
Maatschappelijke betrokkenheid.

Wij staan voor een spiritualiteit waarvan de kernen zijn:
Verwondering over het bestaan.
Mededogen met al wat leeft.
Een onwankelbaar vertrouwen dat het leven zin heeft.

Wij hebben vanuit onze visie aandacht voor heel de mens en bieden:
Begeleiding bij de zoektocht naar zingeving.
Plaats voor open en ondogmatische bezinning en vieringen.

Eerstvolgende vieringen:

19 maart Mw. Ineke Adriaansz  
2 april Ds. Harm Knoop 
13 april Mw. Ineke Adriaansz 
(witte donderdag aanvang: 19.30)
16 april Mw. Ineke Adriaansz, Kampen, Pasen
 

Ons Landelijk Bureau Vrijzinnigen Nederland starte onlangs een communicatiecampagne onder het motto “Vrijzinnig Utopia”. Op de landelijke website is het een en ander te lezen over deze actie. Bijdragen van inspirerende mensen die vertellen over hun hoop, dromen en verlangens. Zij maken in korte verhalen, filmpjes en essays mensen deelgenoot van hun eigen zoektocht.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu