Vrijzinnigen Heerde, ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu!

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom op onze website, via deze weg willen we u graag deelgenoot maken van alles wat zich binnen onze afdeling afspeelt.

Wie zijn wij? Vrijzinnigen Heerde is een vereniging van vrijzinnig denkende mensen welke elkaar ruimte geven om op eigen wijze te zoeken naar:
• religieuze beleving
• spirituele bewustwording
• maatschappelijke betrokkenheid
Wij staan voor een spiritualiteit waarvan de kernen zijn:
• verwondering over het bestaan
• mededogen met al wat leeft
• een onwankelbaar vertrouwen dat het leven zin heeft
Wij hebben vanuit onze visie aandacht voor heel de mens en bieden:
• begeleiding bij de zoektocht naar zingeving
• een plaats voor open en ondogmatische bezinning en vieringen.

Lees hier onze visie en missie >>

We ontmoeten u/je graag tijden onze vieringen en lezingen.
Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief


 11 december:  Ineke Adriaansz uit Kampen, 3e Advent, aanvang 10:00 uur
en het vervolg van de delen 2 en 3: Nun komm, der Heiden Heiland  (BWV 61) van J. S. BACH


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu