Vrijzinnigen Heerde

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom op onze website. Via deze weg willen we u graag deelgenoot maken van alles wat zich binnen onze afdeling afspeelt.

Wie zijn wij? Vrijzinnigen Heerde is een vereniging van vrijzinnig denkende mensen welke elkaar ruimte geven om op eigen wijze te zoeken naar:
Religieuze beleving.
Spirituele bewustwording.
Maatschappelijke betrokkenheid.

Wij staan voor een spiritualiteit waarvan de kernen zijn:
Verwondering over het bestaan en mededogen met al wat leeftEen onwankelbaar vertrouwen dat het leven zin heeft. De vraag stellen is gemakkelijker dan die te beantwoorden. Wij houden ons bezig met spiritualiteit, het zoeken naar wat sommigen een ‘bestemming’ zouden noemen. Daarbij kennen wij geen ‘geloofsbelijdenis’, geen dogma’s, geen leerstellingen. Sterker: een veelheid van (veranderlijke) opvattingen van mensen die zich kwetsbaar durven opstellen wordt als voorwaarde voor een gezonde gemeenschap gezien. Immers, alleen zó kan iedereen steeds weer kennisnemen van nieuwe gedachten, andere visies, en zo zelf doorgroeien op haar/zijn weg.

Wij hebben vanuit onze visie aandacht voor heel de mens en bieden:
Begeleiding bij de zoektocht naar zingeving.
Plaats voor open en ondogmatische bezinning en vieringen. 
Je zult merken dat bij Vrijzinnigen Heerde de mensen oog hebben voor wat anderen beroert en overkomt en voor wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Je ziet openheid voor andere religies en tradities. Er is aandacht voor solidariteit en betrokkenheid. Aandacht voor mensen, natuur en de dingen om ons heen. Er is zorg voor elkaar. Daarnaast is er natuurlijk pastorale zorg.


Eerstvolgende vieringen:
20 augustus Mw. Ineke Adriaansz, Kampen  
3 september Mw. Elske de Lange, Lelystad
17 september Mw. Ineke Adriaansz, Kampen
1 oktober Mw. drs. Etje Verhagen - Krikke
15 oktober Mw. Ineke Adriaansz. Kampen 
Nieuw op deze website zijn de vlogs van Ineke Adriaansz. In deze vlogs zal Ineke ons meenemen in de dingen welke haar bezig houden. Wat is trouwens een Vlog? Een Vlog (een afkorting voor video weblog) is de benaming van een dagboek, bestaand uit videobeelden. Klik hier voor het vlogarchief op ons Youtube kanaal.
Op verzoek plaatsen we nogmaals de woorden waarmee Ineke Adriaansz onlangs haar meditatie eindigde:

Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart
en probeer je vragen met liefde te bezien,
als kamers die gesloten zijn,
of als boeken in een volslagen vreemde taal.

Zoek nog niet naar antwoorden.
Die kunnen je nog niet gegeven worden,
omdat je niet in staat zou zijn ze te leven.
En het gaat erom alles te leven.

Leef nu de vragen.
Misschien leef je dan, langzamerhand,
zonder het te merken, het antwoord binnen.​
Reiner Maria Rilke Boekbespreking
De crisiskaravaan
van Linda Polman
Donderdag 26 oktober 2017,
20.00 uur  |  Julianakerk, Heerde
Voor € 7,50 koopt u het boek en tevens de entree voor deze avond.
Het boek is in de Julianakerk te koop! Klik hier voor meer info.
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu