Vrijzinnigen Heerde

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom op onze website. Via deze weg willen we u graag deelgenoot maken van alles wat zich binnen onze afdeling afspeelt.

Wie zijn wij? Vrijzinnigen Heerde is een vereniging van vrijzinnig denkende mensen welke elkaar ruimte geven om op eigen wijze te zoeken naar:
Religieuze beleving.
Spirituele bewustwording.
Maatschappelijke betrokkenheid.

Wij staan voor een spiritualiteit waarvan de kernen zijn:
Verwondering over het bestaan en mededogen met al wat leeftEen onwankelbaar vertrouwen dat het leven zin heeft. De vraag stellen is gemakkelijker dan die te beantwoorden. Wij houden ons bezig met spiritualiteit, het zoeken naar wat sommigen een ‘bestemming’ zouden noemen. Daarbij kennen wij geen ‘geloofsbelijdenis’, geen dogma’s, geen leerstellingen. Sterker: een veelheid van (veranderlijke) opvattingen van mensen die zich kwetsbaar durven opstellen wordt als voorwaarde voor een gezonde gemeenschap gezien. Immers, alleen zó kan iedereen steeds weer kennisnemen van nieuwe gedachten, andere visies, en zo zelf doorgroeien op haar/zijn weg.

Wij hebben vanuit onze visie aandacht voor heel de mens en bieden:
Begeleiding bij de zoektocht naar zingeving.
Plaats voor open en ondogmatische bezinning en vieringen. 
Je zult merken dat bij Vrijzinnigen Heerde de mensen oog hebben voor wat anderen beroert en overkomt en voor wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Je ziet openheid voor andere religies en tradities. Er is aandacht voor solidariteit en betrokkenheid. Aandacht voor mensen, natuur en de dingen om ons heen. Er is zorg voor elkaar. Daarnaast is er natuurlijk pastorale zorg.

Voor al dan niet kerkelijk gebondenen, wil Vrijzinnigen Heerde en omgeving een platform zijn waar men in een open, tolerante sfeer tot gesprekken over levensbeschouwelijke en religieuze onderwerpen kan komen. Respect voor andere meningen staat daarbij voorop.
Eerstvolgende vieringen:

11 maart Ineke Adriaansz, Kampen
25 maart Ineke Adriaansz, Kampen (Palmzondag)
29 maart Ineke Adriaansz, Kampen (Witte Donderdag, delen van brood en wijn, 19.30 uur)
1 april Ineke Adriaansz, Kampen (Pasen)
8 april ds. Harm Knoop, Sint Jansklooster
22 april Ineke Adriaansz, Kampen

Volg ons op Twitter!
Like ons op Facebook!

Nieuw op deze website zijn de vlogs van Ineke Adriaansz. In deze vlogs zal Ineke ons meenemen in de dingen welke haar bezig houden.

Wat is trouwens een Vlog? Een Vlog (een afkorting voor video weblog) is de benaming van een dagboek, bestaand uit videobeelden. Op de startpagina vindt u altijd de laatste vlog, klik hier voor het vlogarchief
Al jaren lang publiceert Aart Eilander onder de kop:  ' Wie kent nog .......ds. Barthold van Ginkel ', in Tweeluik een artikel over deze bijzondere predikant. Binnenkort komt de dertigste bijdrage en tevens de laatste. Wij vonden het een goed idee om deze artikelen te bundelen in 3 delen, zodat u ze nog eens eenvoudig kunt nalezen zonder alle afgelopen edities van tweeluik bij de hand te moeten hebben.  Klik hier voor alle uitgaven. 

                                                              
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu