Vrijzinnigen Heerde

Ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu!
Ga naar de inhoud
Welkom op onze website. Via deze weg willen we u graag deelgenoot maken van alles wat zich binnen onze afdeling afspeelt.

Wie zijn wij? Vrijzinnigen Heerde is een vereniging van mensen die vrij en zinnig op zoek zijn naar de oervraag die ieder mens zichzelf weleens stelt: waarom zijn wij hier, waarom ben ik hier en wat is de zin van het of mijn leven.
Wij geven elkaar daarbij de ruimte. We zijn samen op zoek en niemand heeft alle wijsheid in pacht. Deze gedeelde zoektocht geeft ruimte en het verlangen om regelmatig bij elkaar te komen. Ook als het schuurt en het lastig is om je oude geloofswaarheden los te laten. Een nieuw paradigma creëren is makkelijker gezegd dan gedaan. Samen zoeken werpt dubbel licht op je vragen.

Wij proberen naast onze zoektocht aandacht te hebben voor elkaar. Voor wat er in ieders leven gebeurt aan moois en aan dingen die moeilijk of verdrietig zijn. Eenvoudig gezegd; wij hebben oog voor elkaar.
Het spreekt vanzelf dat wij open zijn naar ieders achtergrond. Van oudsher staan wij in de traditie van het vrijzinnig protestantisme en het religieus humanisme. Wij zijn echter geen kerk. Wij kennen geen dogma’s. Wij zoeken en vinden soms waarheden uit verschillende religieuze tradities. Uit boeken en geschriften die daarbij horen. Dat kan de Bijbel zijn, of de Veda’s, de leer van de Boeddha maar ook een modern boek, gedichten, teksten of gedachten van filosofen. Of wat de bezoeker zelf aandraagt. Het staat een ieder vrij om bij de eigen voorganger een ‘verzoek’ in te dienen aangaande je zoektocht.

Iedere veertien dagen is er een viering op de zondagmorgen. Daarbij gaan naast de eigen voorganger verschillende andere voorgangers voor. Ieder met een ‘eigen’ geluid. We drinken altijd koffie samen en kunnen dan napraten. Daarnaast zijn er thema-avonden tijdens het winterseizoen. En er is een halfjaarlijkse gespreksgroep. We kiezen samen een boek uit en bespreken dit gedurende vijf bijeenkomsten. Er valt nog veel meer over ons te zeggen en te schrijven. Wilt u echt meer weten dan bent u van harte welkom.

De deur staat open, kom binnen

Eerstvolgende vieringen:
         
21 mei               Jasper van der Horst, Zwolle
4 juni                 Johan de Wit, Heerde
18 juni               Jolanda Molenaar, Steenwijk
2 juli                  Nicoline Swen-Fischer, Lochem
16 juli                Jasper van der Horst, Zwolle
30 juli                Maarten Kruimer, Almere
13 augustus      Elske de Lange, Dronten


Sinds kort zijn onze vieringen ook live te beluisteren via Kerkdienstgemist.nl. Daarnaast is het ook mogelijk om een viering op een later moment (terug) te beluisteren. Klik hiervoor op het logo hierboven.
Over vrijzinnigheid
Hoe denkt een vrijzinnige over de bijbel?
de meesten zien dit boek als een mensenboek
geschreven door mensen over mensen
een boek om serieus te nemen, maar niet letterlijk.
Wie was Jezus? lees verder>>
'Vrijzinnigen Heerde verbindt mensen die zingeving willen delen; geïnspireerd door religie, kunst, filosofie, wetenschap en natuur '.
Volg ons op Twitter!
Like ons op Facebook!© 2023 Vrijzinnigen Heerde
Terug naar de inhoud