Vrijzinnigen Heerde

Ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu!
Ga naar de inhoud
Welkom op onze website. Via deze weg willen wij u graag deelgenoot maken van alles wat zich binnen onze afdeling afspeelt.

Wie zijn wij? Vrijzinnigen Heerde is een vereniging van mensen die vrij en zinnig op zoek zijn naar de oervraag die ieder mens zichzelf weleens stelt: waarom zijn wij hier, waarom ben ik hier en wat is de zin van het of mijn leven.

Wij geven elkaar daarbij de ruimte. Samen zijn wij op zoek en niemand heeft alle wijsheid in pacht. Deze gedeelde zoektocht geeft ruimte en het verlangen om regelmatig bij elkaar te komen. Ook als het schuurt en het lastig is om je oude geloofswaarheden los te laten. Een nieuw paradigma creëren is makkelijker gezegd dan gedaan. Samen zoeken werpt dubbel licht op je vragen.

Wij proberen naast onze zoektocht aandacht te hebben voor elkaar. Voor wat er in ieders leven gebeurt aan moois en aan dingen die moeilijk of verdrietig zijn. Eenvoudig gezegd; wij hebben oog voor elkaar. Het spreekt vanzelf dat wij open zijn naar ieders achtergrond. Van oudsher staan wij in de traditie van het vrijzinnig protestantisme en het religieus humanisme. Wij zijn echter geen kerk. Wij kennen geen dogma’s. Wij zoeken en vinden soms waarheden uit verschillende religieuze tradities. Uit boeken en geschriften die daarbij horen. Dat kan de Bijbel zijn, of de Veda’s, de leer van de Boeddha maar ook een modern boek, gedichten, teksten of gedachten van filosofen. Of wat de bezoeker zelf aandraagt. Het staat een ieder vrij om bij de eigen voorganger een ‘verzoek’ in te dienen aangaande je zoektocht.

Iedere veertien dagen is er een viering op de zondagmorgen. Daarbij gaan naast de eigen voorganger verschillende andere voorgangers voor. Ieder met een ‘eigen’ geluid. We drinken altijd koffie samen en kunnen dan napraten. Daarnaast zijn er thema-avonden tijdens het winterseizoen. En er is een halfjaarlijkse gespreksgroep. We kiezen samen een boek uit en bespreken dit gedurende vijf bijeenkomsten. Er valt nog veel meer over ons te zeggen en te schrijven. Wilt u echt meer weten dan bent u van harte welkom.

De deur staat open, kom binnen!
Zondag 3 oktober staat onze algemene ledenvergadering gepland. Alle leden hebben hiervoor schriftelijk of via email een uitnodiging ontvangen van onze sectretaris. Als inleiding voor deze ALV is er een viering waarin niet Sonja Zwart voorgaat, maar luisteren we naar een overweging met dr. Rob Nepveu, opgenomen op 3 augustus in Wassenaar. Wilma en Diet zullen deze viering verder leiden. Het bestuur roept alle leden nadrukkelijk op om aanwezig te zijn bij de ALV
Over vrijzinnigheid
Hoe denkt een vrijzinnige over de bijbel?
de meesten zien dit boek als een mensenboek
geschreven door mensen over mensen
een boek om serieus te nemen, maar niet letterlijk.

Wie was Jezus?
de zoon van God of een verlichte leraar? [lees verder]
'Vrijzinnigen Heerde verbindt mensen die zingeving willen delen; geïnspireerd door religie, kunst, filosofie, wetenschap en natuur '.
Volg ons op Twitter!
Like ons op Facebook!Terug naar de inhoud