Vrijzinnigen Heerde

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom op onze website. Via deze weg willen we u graag deelgenoot maken van alles wat zich binnen onze afdeling afspeelt.

Wie zijn wij? Vrijzinnigen Heerde is een vereniging van vrijzinnig denkende mensen welke elkaar ruimte geven om op eigen wijze te zoeken naar:
Religieuze beleving.
Spirituele bewustwording.
Maatschappelijke betrokkenheid.

Wij staan voor een spiritualiteit waarvan de kernen zijn:
Verwondering over het bestaan en mededogen met al wat leeftEen onwankelbaar vertrouwen dat het leven zin heeft. De vraag stellen is gemakkelijker dan die te beantwoorden. Wij houden ons bezig met spiritualiteit, het zoeken naar wat sommigen een ‘bestemming’ zouden noemen. Daarbij kennen wij geen ‘geloofsbelijdenis’, geen dogma’s, geen leerstellingen. Sterker: een veelheid van (veranderlijke) opvattingen van mensen die zich kwetsbaar durven opstellen wordt als voorwaarde voor een gezonde gemeenschap gezien. Immers, alleen zó kan iedereen steeds weer kennisnemen van nieuwe gedachten, andere visies, en zo zelf doorgroeien op haar/zijn weg.

Wij hebben vanuit onze visie aandacht voor heel de mens en bieden:
Begeleiding bij de zoektocht naar zingeving.
Plaats voor open en ondogmatische bezinning en vieringen. 
Je zult merken dat bij Vrijzinnigen Heerde de mensen oog hebben voor wat anderen beroert en overkomt en voor wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Je ziet openheid voor andere religies en tradities. Er is aandacht voor solidariteit en betrokkenheid. Aandacht voor mensen, natuur en de dingen om ons heen. Er is zorg voor elkaar. Daarnaast is er natuurlijk pastorale zorg.
Eerstvolgende vieringen:
25 december  Ineke Adriaansz, Kampen  *
* Kerstviering m.m.v. Jurre van Egteren 
13 januari Orgelbespeling Henk van der Maten t.g.v. 75 jarig bestaan orgel
14 januari Ineke Adriaansz, Kampen (Nieuwjaarsdienst)
28 januari Monica Schwarz, Almelo
Volg ons op Twitter!
Like ons op Facebook!

Nieuw op deze website zijn de vlogs van Ineke Adriaansz. In deze vlogs zal Ineke ons meenemen in de dingen welke haar bezig houden. Wat is trouwens een Vlog? Een Vlog (een afkorting voor video weblog) is de benaming van een dagboek, bestaand uit videobeelden. Klik hier voor het vlogarchief.
In onze gespreksgroep behandelen we het boek Compassie van Karen Armstrong. Onderstaand artikel heeft veel raakvlakken.....
Manifest van de Universele Religie van de Liefde, door Rinus van Warven. 
In alle grote tradities – van Oost en West – wordt leven vanuit liefde als essentie gezien en als liefde voor het leven tot uitdrukking gebracht. Zo wordt er soms gesproken over ‘eerbied voor het leven’, over ‘ahimsa, een geweldloze omgang met alle levensvormen' of over de 'eenvoudige religie van de liefde'. En dit alles geformuleerd in de taal van het hart: één geest, één mensheid, één wereld, één kosmos. Er is in alle verscheidenheid sprake van eenheid in alle religies: de Liefde.
Verbondenheid: De religie van de liefde inspireert ons mensen - om ons - op dít moment, in het hier en nu, vanuit compassie te verbinden met onszelf en van daaruit met alle mensen, met de dieren- en plantenwereld om ons heen. Dan kunnen we leven vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid. Door deze verbondenheid geven we een zinvolle invulling aan ons leven en gaan we bewust om met de aarde, met haar bewoners en al haar bronnen.   >> Lees verder
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu